โปรแกรมห้องสมุด READING LIBRARY
ทำอะไรได้บ้าง ?... เช่น

-ระบบ ตัวช่วย ซึ่งลดการทำงานของเจ้าหน้าที่

-ระบบช่วยพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หัวเรื่อง เป็นต้น

-ระบบลงรายการทรัพยากร

-ระบบสถิติ ต่างๆ ทั้งการยืมคืน การเข้าห้องสมุด เป็นต้น

-ระบบ web สืบค้น หลากหลายเงื่อนไข เช่น ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ISBN

-ระบบยืมคืน คิดค่าปรับ เกินกำหนด โดยระบบบาร์โค๊ด

-ระบบกำหนดค่าปรับ

-ระบบพิมพ์ บัตรสมาชิก

-ระบบพิมพ์ บาร์โค๊ด

-ระบบสำรองข้อมูล

-ระบบตรวจเช้คผู้ค้างส่ง

-ระบบสมาชิก

     กลับหน้าหลัก  
รหัสสินค้า  0002 โปรแกรมห้องสมุด reading library
 
6 2 salepage 0 0 1 facebook Line   Call  
เพิ่มยอดขาย,ขายของออนไลน์,lazanda,shopee,salepage,อาหาร,เครื่องใช้ไฟฟ้า,โปรโมท,google,bing,yahoo,banviewpuiresort,บ้านวิวปุยรีสอรท,หม้อนึ้งข้าวเหนียวไฟฟ้า,bing,
https://www.google.co.th  https://www.bing.com  https://www.facebook.com